Nu există nicio postare.
Nu există nicio postare.

"Tot ceea ce există este SURSĂ. Sursa nediferenţiată se diferenţiază în mod continuu şi distribuie părţi din sine în Creaţie ca Sine pentru a experimenta pur şi simplu tot ceea ce este de experimentat. După ce are loc diferenţierea, mai multe “sonde mai adânci” succesive sunt trimise pentru a exprima şi experimenta din ce în ce mai mari niveluri de subtilitate a Lumii.

La sfârşitul “programului”, după ce o temă a transmis, toate aspectele Sursei revin la Sursa nediferenţiată. Acest proces începe din nou tot timpul şi are loc permanent pentru a explora alte aspecte. Aceasta este ideea principală în linii mari.

Cu mult timp în urmă, a avut loc o “rebeliune” a formelor. Aspectele inferioare ale Sinelui au dorit să fie independente. Atunci când am renunţat în mod conştient la Divinitate, ne-am separat de restul Sinelui. Această separare a avut loc sub nivelul Suprasufletului.

Prin convenţie, Sinele Superior a rămas cu Sinele separat în condiţia de neinterferenţă pentru a furniza asistenţă doar atunci când i se cere ajutorul.

Corpul eteric care inter-penetrează corpul fizic este format din multe şabloane dimensionale superioare. Atunci când a avut loc separarea de Sinele mai cuprinzător, s-a separat şi un set de linii, cunoscute sub denumirea de linii axiatonale (sau meridiane axiatonale) care conectează toate nivelele Sinelui.

Aceste linii axiatonale obişnuiau să intre într-un sistem circulator al dimensiunii a 5-a cunoscut ca sistemul circulator axial şi în meridianele de acupunctură ale dimensiunii a 4-a. Acest flux de energie mai mare menţinea atât corpul fizic şi organele sale cât şi corpul emoţional şi mintal în armonie perfectă. Atunci când liniile axiatonale au fost despărţite, sistemul circulator axial a devenit latent. Au rămas meridianele de acupunctură, care să atragă destulă energie pentru a susţine viaţa. Aspectele separate ale Sinelui au şchiopătat apoi la nivele de energie de subzistenţă şi au continuat o existenţă karmică.

Întreaga cunoştinţă anterioară a Sinelui mai extins a fost de asemenea voalată. Sinele inferior şi-a căpătat atunci o viaţă proprie, caracterizată de frică, încăpăţânare şi mândrie. Prin diferitele experienţe de viaţă orchestrate de Suflet, personalitatea începe să-şi dea seama de faptul că face parte din aspectul mai extins al Sinelui şi că acest aspect mai extins face la rândul său parte dintr-un Întreg mai extins. Până acum, dorinţa aprinsă de a se reconecta cu restul Sinelui este foarte mare. Dorinţa de a se reconecta face posibilă reconectarea.

Sinele mai extins este la fel de doritor să se reconecteze, deoarece separarea este extrem de nefirească pentru Spirit. Sinele mai extins a fost împiedicat de la evoluţia superioară deoarece Sinele separat a fost “împotmolit”. Sinele mai extins doreşte şi este nerăbdător să ajute la reintegrare şi poate facilita procesul cu uşurinţă. Există trei condiţii foarte importante care trebuie îndeplinite înainte de a ne putea întoarce la Plenitudine.

Mai întâi, trebuie să căutăm conştient reconectarea cu Sinele mai extins. Ne-am exercitat liberul arbitru pentru a ne separa de Sinele mai extins. Trebuie să ne exercităm acum din nou liberul arbitru pentru a căuta reconectarea.

Apoi, trebuie să ne reclamăm în mod conştient Divinitatea. Cheia acceptării Divinităţii noastre este acceptarea totală necondiţionată a sinelui nostru. Tot timpul, nu a existat NICIODATĂ nici un fel de judecată sau condamnare de la Sinele mai extins. Sinele mai extins vede TOATE experienţele ca fiind benefice. Toate experienţele noastre ne-au îmbogăţit cu adevărat şi ne-au condus spre iluminare. Tot timpul. Sinele inferior a judecat negativ şi condamnat.

Sinele Inferior a avut intenţii bune şi a acţionat ca să protejeze Sinele separat. Dar fără îndrumare de la Sinele mai extins, s-a pierdut şi a căzut pradă fricii. Nici un aspect al Sinelui nu poate fi îndepărtat ca nedemn. Toate TREBUIE acceptate cu multă compasiune şi reintegrate. Acceptând TOATE aspectele Sinelui necondiţionat, devine uşoară acceptarea Divinităţii noastre.

În al treilea rând, ni se cere să acceptăm Unitatea. Până când integrăm Unitatea complet, modelele vechi bazate pe frică au încă un cuvânt de spus. Acest lucru poate crea multă frustrare. Mulţi sunt o angajaţi în polaritatea dintre Întuneric şi Lumină. Frica este marca Întunericului şi Iubirea este marca Luminii. Există de fapt doar Unitate. Întreg exerciţiul exprimării şi experienţei Vieţii este jucat ca un mare joc. “Actorii” îşi joacă rolul atât de bine încât se confundă cu realitatea. Întunericul a fost etichetat în mod greşit drept “duşman”. “Răul” este atunci proiecţia prost îndrumată a personalităţii.

Atunci când nu mai vedem polaritatea dintre Întuneric şi Lumină ne putem ridica deasupra fricii şi ne putem muta în Întreg şi putem începe să ne exprimăm din acel nivel în Iubirea absolută Sinele mai extins ne ajută. Atunci când dorim să realizăm reconectarea, primul lucru care are loc este reconectarea liniilor axiatonale. Acest lucru îi permite apoi Suprasufletului să reîncarce din nou corpurile inferioare şi să le revitalizeze, restaurând armonia şi echilibrul.

Întreg “bagajul” sub forma modelelor emoţionale şi mintale negative pe care le-am purtatcu noi ani la rândul poate fi eliminat fără efort cu ajutorul Sinelui Superior şi a nivelelor Suprasufletului Sinelui. Acest lucru lasă mai mult spaţiu pentru ca Spiritul să se exprime prin corpul fizic.

Dorinţa noastră de a ne întoarce la Întreg şi de a ne concentra asupra acestuia ajută la accelerarea procesului. Tranziţia de la separarea de Întreg poate fi uneori frustrantă. Dar concentrându-ne complet asupra dorinţei noastre de a reveni la Plenitudine, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, păstrăm legătura cu Spiritul nostru. Această conexiune uşurează tranziţia şi ne permite să ne eliberăm de frică de fiecare dată când apare şi ne permite să funcţionăm dintr-un loc de Iubire.

În timpul perioadei de tranziţie învăţăm şi să operăm ca Întreg. Devenim conştienţi că totul în mediul nostru este propria noastră creaţie. Înţelegem apoi cum funcţionează procesul de creaţie. Prin “Dorinţa inimii” şi “Concentrarea” noastră învăţăm să renunţăm la lucrurile pe care nu le mai dorim şi să manifestăm lucruri pe care le dorim cu adevărat.

Meditaţia zilnică şi respiraţia adâncă ne ajută să păstrăm această conştiinţă şi conexiune cu Plenitudinea noastră în fiecare moment de trezire.

Dorinţa noastră de a ne preda Spiritului în totalitate şi de a trăi într-o expresivitate totală îi permite Spiritului să se exprime pe deplin. Spiritul începe apoi să-şi manifeste din ce în ce mai mult vastitatea prin corpul fizic, care permite pătrunderea Luminii, Iubirii şi Înţelepciunii. Acest lucru se numeşte “Coborârea Spiritului”. Viaţa este apoi plină de Iubire, Bucurie, Pace, Linişte, Armonie, Echilibru, Abundenţă şi Creativitate. Programul iniţial, Spiritul care coboară în materia brută pentru a experimenta, poate continua, aşa cum a fost intenţia primordială. Începi să exprimi deplinătatea a ceea ce eşti - ca SURSĂ.

Nu uitaţi, suntem Fiinţe Spirituale Divine cu experienţă umană mai degrabă decât fiinţe umane cu experienţă spirituală! Această reconştientizare şi exprimare totală a Plenitudinii noastre se numeşte auto-realizare."